Đổi mật khẩu tài khoản portal

SunCloud cung cấp cho bạn portal để quản trị cloud server của mình. Quá trình sử dụng portal để quản trị cloud server của mình vì một lý do nào đó bạn muốn thay đổi mật khẩu truy cập portal để đảm bảo tính an toàn cho tài khoản của bạn. Bạn thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập portal

  • Bạn sử dụng thông tin đăng nhập bao gồm email/password để đăng nhập

Bước 2: Click vào Thông tin cá nhân

Bước 3: Lựa chọn biểu tượng thay đổi mật khẩu

Bước 4: Nhập mật khẩu cũ và xác nhận mật khẩu mới

Lưu ý: Bạn có thể đặt password cá nhân và phải tuân thủ chính sách về password (độ dài tối thiểu 8 ký tự, 1 ký tự hoa, 1 thường, 1 số).

Quá trình thay đổi mật khẩu portal hoàn tất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *