Khôi phục mật khẩu portal

SunCloud cung cấp cho bạn portal để quản trị cloud server của mình. Vì một lý do nào đó bạn quên mật khẩu login vào portal. Bạn làm theo các bước dưới đây để lấy lại mật khẩu của mình.

Bước 1: Truy cập trang portal

https://portal.suncloud.vn

Bước 2: Click Quên mật khẩu

Bước 3: Nhập email của bạn

Lưu ý: Bạn nhập đúng email sử dụng đăng ký portal.

Bước 4: Truy cập email để lấy link thay đổi mật khẩu.

Bước 5: Nhập mật khẩu mới của bạn

Lưu ý: Bạn có thể đặt password cá nhân và phải tuân thủ chính sách về password (độ dài tối thiểu 8 ký tự, 1 ký tự hoa, 1 thường, 1 số).

Quá trình lấy lại mật khẩu portal hoàn tất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *