Kích hoạt tài khoản portal

Sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ cloud VPS của SunCloud cung cấp. Bạn sẽ nhận được thông tin active SunCloud portal – trang mà bạn có thể quản trị, giám sát thông tin về VPS đã đăng ký sử dụng. Để active tài portal bạn thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Kiểm tra email

SunCloud sẽ gửi link active tài khoản và email đăng ký của bạn. Bạn check email để nhận thông tin.

Bước 2: Thực hiện active tài khoản

  • Click vào link trong email

Bước 3: Đổi password lần đầu tiên

Portal yêu cầu bạn đổi mật khẩu sau khi active tài khoản, bạn có thể đặt password cá nhân và tuân thủ chính sách về password (độ dài tối thiểu 8 ký tự, 1 ký tự hoa, 1 thường, 1 số).

  • Nhập mật khẩu của bạn

  • Đổi password lần đầu thành công

Bước 4: Login portal

Đăng nhập portal tại địa chỉ https://portal.suncloud.vn/

  • Sau khi thực hiện active tài khoản bạn có thể đăng nhập vào portal bằng tài khoản email/password.

  • Đăng nhập thành công

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *